Svalbergsgården

Erik Smeds stuga var känd som det äldsta huset i detta område. Likt övriga byggnader i Nävekvarn brändes den ner en julidag år 1719 vid de ryska härjningstågens skövlingar längs den svenska ostkusten åren 1719-1721.

Under 1720-talet byggdes en ny bostad här. I en husförteckning från år 1794 betecknar bruksägaren  G U Silversparredetta hus som "Jutarnes Byggning". Efter bränneriets anläggning år 1815 blev huset bostad för brännmästaren. Från bränneriet känner vi två namn, brännmästarna Jonas Westerberg och efter honom Nils Svalberg. Den sistnämnde verksam från 1830 till 1846, har givit Svalbergsgården sitt namn. Huset var till sen tid bostad för bl.a. anställda vid bruket.

Bränneriet

Med stabila murar av tegel och gråsten, med timmerväggar i övre våningen, uppfördes bränneriet år 1815. Brandförsäkringsprotokoll från år 1819 nämner bl.a. en kraftig ugnsmur med fyra ugnar, en kopparpanna á 90 kannor, en järnpanna á 200 kannor,

Omkring 30 år senare hotas dock verksamheten av den nya brännvinslagstiftningen som innebar att tillverkningen inte längre var lönsam. Arbetet vid bränneriet upphör därmed året 1849. Samtidigt ökar produktionen vid bruket varför ägaren Johan Sederholm i början av 1850-talet låter bygga om bränneriet till bostäder. Det ombyggda huset får nu åtta enkelrum i två våningar. I varje våning ryms fyra enkelrum med spis och kakelugn i varje. Enligt husförhörslängd 1884-85 bodde här inte mindre än 37 personer.

År 1963 hade husets funktion som bostad upphört. På inrådan ab landsantikvarien och med avsikt att återställa bränneribyggnaden revs nu övervåningen. Den ogrundade uppfattningen att bränneriet på sin tid var en envåningsbyggnad innebar således att den ursprungligen nästan 10 meter höga och unika bränneribyggnaden raserades. Kvar står en gråstensbyggnad berövad sin övervåning och sin putsade fasad. Här är numera ett museum inrättat där man visar gjutgodsföremål framställda vid Nävekvarns Bruk.

Den 17 september 1969 överlämnar Nävekvarns Bruk till Tunabergs kommun ett gåvobrev på markområdet Svalbergsgården och Bränneriet. Detta kulturreservat förvaltas av Tunabergs Hembygdsförening.

Källor:Brandförsäkringsverket 1794, 1819
Tunabergsbygden 1978, 1980, 2002.
Ulf Berggren: Tunabergare