Försäljning

Rindstål, Kurt:
Näfveqvarns bruk.
Gjuterihistoriska sällskapets skriftserie nr 10 2004. 88 s ill. 150 kr.
Näfveqvarns bruk. Kokspisar, Kaminer och Handelsgjutgods 1862-1945.
PM-bokförlag, 2011. 232 s ill.
200 kr.
Näfveqvarnsgods efter skulpturer av svenska konstnärer.
PM-bokförlag 2005. 141 s ill.
Orig.uppl.1960.
150 kr.
Skyllberg, Eva:
Södermanlands medeltida bergsbruk - en feodal ange-
lägenhet. Ak.avh.
Sörmländska handlingar.
nr 50. 2001. 286 s. ill.
200 kr.

Ulf Berggren: Tunabergare 1800-1900. Del 2. 2003. 571 s. 350:-

Tunabergsbygden

Årgång
1951 - 1994, 25:-
1995 - 1996, 35:-
1997 - 2002, 40:-
2003 - 2007, 50:-
2008 -  60:-

Köp 10 årgångar/bunt från 1970- och 1980-talen för 150 kr per bunt.

Tunabergsalmanackan
Årgång
1999-2005 5:-

 

Tunabergskarta från 1677, oinramad, 100:-

Informationsblad Hembygdsgården, 10:-
Vykort, 5:-
Hembygdsnålar, 25:-
Knappar (till hembygdsdräkt), 25:-
"Två Silvertrumpeter" Diktbok av Bengt Nilsson, 30:-

 

För beställning kontakta Hans Ekholm, tel 073-222 23 00