Järn

De två viktigaste järmmalmsmineralen är magnetit, Fe3O4 och hematit, Fe2O3. Dessa finns ansamlade i höga koncentrationer på flera platser i Sörmland. Ett stort antal järnmalmsförekomster har bearbetats i länet under främst 1600-, 1700- och 1800-talet. (ref SGU)

Nedan ett utsnitt från SGUs flygmagnetiska karta. De magnetiska järnförekomsterna framgår tydligt, detta dels som ett band från Ö Kovik till Nävekvarn samt vid Kärrgruvan väster om Laggarbo där magnetismen är som starkast i Tunaberg.