Gruvmuseet i Koppartorp
Gruvmuseet är ett samarbetsprojekt mellan främst Tunabergs Hembygdsförening och därtill Föreningen för historisk bergshantering "Bergshistoriska" samt Sörmlandsleden.

Invigningen av museet skedde lördagen den 4 juni 2005.
Till musik från Nyköpingshus stora spelmansgille så tågade man den korta biten från hembygdsgården till det nya museet.
Hembygdsföreningens dåvarande ordförande Kjell Lundström hälsade ett stort antal besökare välkomna.
Invigningstalaren direktör Orvar Nykvist, dåvarande ordförande i Jernkontorets bergshistoriska utskott, talade om
hur mycket museer av detta slag betyder och vad gruvbrytningen betytt för Sveriges välstånd.

  Samtidigt med museets invigning så invigdes en ny mindre del av gruvleden. Gruvleden är en del av Sörmlandsleden
och den nya delen utgörs av en rundslinga vid Koppartorp som passerar flera
intressanta gruvor. Sörmlandsledens dåvarande ordförande Gunnel Linnertz invigde och Dan Mattson guidade på rundslingan.
Museet är vackert beläget i den gamla gruvbyn där många hus är från 1700-talet.

Utan betydande insatser på ideell basis samt stöd från EU Våg 21 Leader+  så skulle museet inte få den kvalitet den fått.
Stöd har även erhållits från Arbetets museum i Norrköping samt ArbetSam (Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd).
Robert Hedström har stor del i att museet fått hög kvalitet .