Nedan ett utsnitt av SGU´s berggrundkarta, dock något dålig upplösning. En teckenförklaring finns under kartan