Bruksmuseet i Nävekvarn 

Vårt museum innehåller gjutgods  från brukets tillverkning under tidsperioden 1850 till 1960. Vi visar även konstgjutgods från tiden 1917 till 1936 samt kanoner från styckebrukstiden.

Nävekvarnsspisen är ett välkänt begrepp och här kan man se en mängd olika spisar och kaminer

Museet öppnades den 12 juni 2004 och ligger i det gamla bränneriet vid Svalbergsgården.

Kaffeservering finns i den intilliggande Svalbergsgården.