Några årtal kring Storgruvan och samtida regenter, krig etc.

Årtal

Händelse i Tunaberg kring Storgruvan

Samtida regenter, krig etc. i Sverige

Årtal
1377 I ett dombrev framkommer att en piga till prästen i Tuna "lupit" sin väg och "tagen vart på berget". Berget är koppargruvan på Näveberg. Att bergverket hade "bergsfrid" tyder på att brytningen var helt nystartad Regent i Sverige är Albrekt av Mecklenburg (morfars far var Magnus Ladulås)

Riksdrotten Bo Jonsson Grip dör. Ägde personligen större delen av Sverige och hela Finland. Finland till stora delar svenskt ända till 1809.

1364-1389

1386

1538 Ett kapell nämns vid gruvan Gustav I Eriksson Vasa 1496-1560
1570 (Stora Kopparberget i Falun ökar sin produktion kraftigt. Storgruvan ligger nere?)     

Erik XIV dör.

Nordiska sjuårskriget 1563-70

1577
1581-89 Hertig Karl besöker koppargruvan. Försöker tömma den men misslyckas Johan III regerar 1568-1592
1620 En ny timrad kyrka byggs där det gamla kapellet legat Gustav II Adolf  regerar. Trettioåriga kriget 1618-48 1611-1632
1644 "Koppargruvan icke hafver varit brukad i någon mans minne eller vetskap Kristina regerar. Krig mot Danmark 1643-45, 1657-58 och 1675-79. Krig mot Polen 1655--60. 1632-1644
1750 Fabrikör Johan Georg Seipel får inmutningsrätten till Storgruvan. (Stora Kopparberget i Falun minskar sin produktion kraftigt) Adolf Fredrik regerar ( se vidstående årtal). Stora nordiska kriget 1700-21. Krig mot Ryssland 1741-43

 

1720-1751
1753 Seipel får tillstånd att bygga en kopparhytta i Tidkehyttan    
1754 Kopparhyttan är färdig    
1765 Storgruvan töms med hästvandring. Stånggången "konsten" byggs    
1760 De Besche tvingas lösa kopparverket. Bygger en större kopparhytta i Nävekvarn Pommerska kriget 1757-62  
1785 Tillgången på koppar avtar och de Besche bygger åter upp masugnen i Nävekvarn Gustav III regerar 1771-1792
1788 Tidkehyttan läggs ner. All malm fraktas till Nävekvarn Krig mot Ryssland 1788-90  
1793 Isak de Besche säljer bruket och kopparverket till Gustaf Ulrik Silversparre Krig mot Napoleon  1805-1807. Finska kriget mot Ryssland 1808-09. Krig även mot Danmark. Krig mot Napoleon 1812-14. Krig mot Danmark och Norge 1813-14.  
1890 Gruvdriften läggs ner. (Stora Kopparberget ökar sin produktion). Oskar II regerar 1872-1907
1895 Kopparhyttan i Nävekvarn läggs ner    
1895 Masugnen i Nävekvarn läggs ner.    
    Första världskriget 1914-1918  
    Andra världskriget 1939-45